Punakawan

Punakawan iku cacahe ana papat. yaiku Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Punakawan iku Kasatriyane ing Klampis Ireng. 1. Semar semar – ( sumber media Indonesia … Lanjut Baca …