Tag Archives: pengamalah sila ke empat

Kunci Jawaban Pengamalan Sila Ke Empat

Tahukah kamu? Sila ke empat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Makna sila ke empat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesikan masalah Apa simbol sila keempat? Amatilah simbol sila keempat berikut. Tulislah makna dari simbol tersebut! Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama …