Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 9

Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 9 – Halo sobat gurune, salah satu cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman kita terhadap Bahasa Jawa adalah melalui latihan soal. Latihan soal adalah salah satu cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman kita terhadap suatu bahasa. Melalui soal-soal latihan, kita diajak untuk mempraktikkan beragam aspek dalam bahasa tersebut, mulai dari tata bahasa, kosakata, hingga pemahaman teks. Hal ini membantu memperkuat keterampilan berbahasa kita secara menyeluruh.

Kali ini kita akan membahas soal “Gladhen 3”. Pembahasan soal ini terdapat pada buku Bahasa Jawa SD Kelas 6 : Tantri Basa kelas 6. Berikut adalah pembahasan soal selengkapnya !

Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 9 : Gladhen 3

Gladhen 3: Mbedakake Teks Informasi

Bocah-bocah, wacanen teks ing dhuwur lan setitekna maneh kaya kang wis dijlentrehake yen jinise teks informasi wujud teks pawarta, teks slogan, lan teks iklan. Teks ing ngisor iki setitekne!

Taman Nasional Baluran

Njaga lestarine alam Indonesia dadi tanggung jawabe kabeh warga negara Indonesia, yaiku kabeh masyarakat lan pemerintah. Kementerian Kehutanan lan Lingkungan Hidup sing kejibah njaga lan ngupakara lestarine alam Indonesia. Salah sijine kanthi netepake Taman Nasional. Taman Nasional yaiku cagar alam/hutan lindung sing dilindhungi undhang-undhang kanggo njaga lestarine ekosistem sing asli, yaiku alame, tandurane, lan kewan-kewane.

Baca Juga : Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 6

Taman Nasional Baluran kuwi salah sijine cagar alam utawa hutan lindung sing wis ditetepake dening pemerintah. Ekosistem sing asli ing Taman Nasional Baluran awujud padhang savana, alas mangrove, alas tropis, pesisir, rawa, lan pegunungan. Ana 444 jinis tanduran, 155 manuk, lan 26 mamalia. Mamalia sing paling misuwur yaiku bantheng.

Baca Juga :  Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMA Kelas VIII Kurikulum Merdeka Halaman 197

Rini lan Bima wis nate diajak Bapak ibune dolan menyang Taman Nasional Baluran. Bocah loro seneng atine ana Taman Nasional Baluran, amarga bisa langsung ngrasakake lan ndeleng endahing alame, tanduran, lan kewan-kewane sing wis langka. Rini lan Bima seneng banget bisa weruh wujude bantheng.

Mula yen kepingin kaya Rini lan Bima, enggala nggawe rencana liburan semester iki saperlu dolan menyang Taman Nasional Baluran. Ing kono saliyane dolan-dolan uga bisa nliti lan sinau ngenani maneka warnane ekosistem. Regane tiket kanggo mlebu kepetung murah. Papane gampang diparani, Amarga manggone ana ing sapinggire dalan gedhe Surabaya Banyuwangi KM 18, Arjasa-Situbondo. Taman Baluran mapane ke bawah Ds. Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo

Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

Baca Juga : Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Mengenali Tujuan Teks Prosedur

1. Teks ing dhuwur irah-irahane apa?

2. Tembung sing kacithak kandel ing teks dhuwur golekana tegese!

a. kejibah = ……………………………………………….

b. ngupakara = ……………………………………………….

c. padhang savana = ……………………………………………….

d. alas mangrove = ……………………………………………….

e. enggala = ……………………………………………….

f. ke bawah = ……………………………………………….

3. Gambar ing ngisor iki slogan apa iklan?

Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 9

Kunci Jawaban Bahasa Jawa SD Kelas 6 Halaman 9

Baca Juga : Kunci Jawaban Bahasa Inggris SMA Kelas VIII Kurikulum Merdeka Halaman 224

Jawaban :

1. Teks ing dhuwur irah-irahane yaiku Taman Nasional Baluran

2. a. kejibah = tugas utawa nduweni kewajiban

b. ngupakara = ngrumat, ngusahakake

c. padhang savana = padhang suket sing ana tanduran gede

d. alas mangrove = alas ing pesisir sing isine tanduran mangrove

e. enggala = cepeta/ age-agea

f. ke bawah = ing sajrone wilayah

3. a. Gambar Orang Utan kalebu slogan amarga ngelingake sing maca supaya melu njaga lestarine orang utan.

b. Gambar Komodo kalebu iklan amarga ngajak sing maca supaya gelem wisata alam ing Taman Nasional Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur kanggo ndeleng komodo.

Kesimpulan

Demikianlah informasi yang dapat disajikan. Mempelajari Bahasa Jawa melalui latihan soal merupakan cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman kita terhadap bahasa ini. Semoga dengan pembahasan soal di atas dapat mempermudah sobat dalam belajar.

Baca Juga : Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Menyimpulkan Isi Teks Prosedur

Disclaimer :

1. Jawaban dan pembahasan pada postingan ini mungkin akan berbeda dengan jawaban sumber lain.

2. Jadikan postingan ini sebagai salah satu bahan referensi dalam menjawab soal bukan sebagai acuan utama dan satu-satunya.

3. Postingan ini tidak mutlak kebenarannya.

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.