Tag Archives: B.JAWA

Tanggap Wacana ( Pasrah Penganten Kakung )

Asslamu’alaikum Wr. wb Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti Ingkang Maha asih mugi kajiwa kasansira wonteng ing panjenengan sadaya. Karing sagunging pakumatan Ibu saha Bapak (……………besan………………..) tuwin para putri, putra dalasan sagung kulawarga, miwah para rawuh. Nuwun, kaparengan matur, minangka sesulihipun Ibu saha bapak ( …………………. ingkang mengku damel/nyraya……………..) sakaluwarga, kula …

Read More »

Asal Usul Aksara Jawa

sumber gambar ; xfilter(dot)blogspot(dot)com Nalika semana Ajisaka arep tindak menyang negara Medang Kamulan kaderekake abdine 4 (papat) kang aran : Duga, Prayoga, Dora, sembada. Sadurunge nerusake laku. Ajisaka nitipake keris pusaka marang abdine kang aran Sembada, nunggu ing pulo majeti. Ajisaka wanti-wanti marang Sembada, sapa wae ora dikeparengake mundhut pusaka …

Read More »