Nggunakake Wangsalan

Njanur Gurung Kadingaren Sore – sore ngebel Gurune.net – Dalam muatan lokal jawa tengah terdapat mata pelajaran Bahasa Jawa sebabagi mata pelajaran mulok provinsi. Untuk … Lanjut Baca …