Tag Archives: Mulok Bahasa Jawa

Nggunakake Wangsalan

Njanur Gurung Kadingaren Sore – sore ngebel Gurune.net – Dalam muatan lokal jawa tengah terdapat mata pelajaran Bahasa Jawa sebabagi mata pelajaran mulok provinsi. Untuk Kelas 5 dalam buku Remen Bahasa Jawi Kelas 5 banyak yang kesulitan mengisi pertanyaan tentang Wangsalan. Ok kita akan bahas materi bahasa jawa tentang wangsalan …

Read More »